เพิ่มลงตะกร้าเรียบร้อย ไม่สามารถเพิ่มลงตะกร้าได้
กรุณาลองใหม่อีกครั้ง

ไวน์เปิดแล้วเก็บได้กี่วัน ?

ไวน์เปิดแล้วเก็บได้กี่วัน ?

วิธีการเก็บรักษาไวน์ ตอนที่ 5

ไวน์หลังจากเปิดแล้วเก็บได้อีกกี่วัน ?

ไวน์แดงควรดื่มให้หมดภายใน 3 วัน

ไวน์ขาวและโรเซ่ควรดื่มให้หมดภายใน 5 วัน 

หลังดื่มเสร็จควรรีบปิดก็อกแช่เย็นทันที ออกซิเจนจะทำปฏิกิริยา Oxidation

กับไวน์หลังจากเปิดทิ้งไว้จะเกิดกลิ่นเหม็นและรสชาติเพี้ยน